GRAFIK TRENINGÓW UKS SKORPION JUDO KROSNO

od 05.09.2023

Treningi odbywają się w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie ulica ks. Piotra Skargi 3 – „Budowlanka”

Prosimy o przestrzeganie higieny osobistej, przychodzenie na trening nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

Składka członkowska wynosi: 80 zł 1 osoba, druga osoba z rodzeństwa 60zł, trzecia i następna bezpłatnie.

Z Krośnieńską Kartą Mieszkańca opłata członkowska wynosi: 70zł 1 osoba, druga osoba z rodzeństwa 50, trzecia i następna bezpłatnie. Aby móc opłacać składkę z KKM proszę skontaktować się z sekretarzem +48 459 410 651.

Płatności należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy nr 57 8642 1083 2002 8328 8524 0001

 Z dopiskiem: składka członkowska za miesiąc i imię nazwisko zawodnika

 Nabór trwa cały rok.

Jak  rozpocząć treningi w naszym klubie:

– wydrukuj i uzupełnij deklarację członkowską (nie jest jednoznaczne z przyjęciem do klubu),

– dostarcz deklarację na nasze zajęcia (wg grafiku),

– skontaktujemy się z Tobą i zaprosimy na pierwszy trening,

– na pierwszym treningu zapoznawczym w sali dojo może być rodzic/opiekun,

– jeżeli będzie wspólna akceptacja, na następne treningi wypożyczymy judogę (na 2 tygodnie, jeżeli będziemy mieli rozmiar na stanie),

– po tym okresie, należy dostarczyć pozostałe wymagane dokumenty, zakupić judogę, wykonać badania lekarskie sportowe dla dyscypliny judo (powyżej 7 r.ż.).

BADANIA LEKARSKIE SPORTOWE WYMAGANE SĄ POWYŻEJ 7 r.ż.:

1. Zgłoś się do swojego lekarza rodzinnego  i poproś o skierowanie na badania lekarskie sportowe,

2. Badania takie możesz wykonać np. w przychodni SPECMED w Krośnie przy ulicy Grodzkiej – Rejestracja tel. 501734965 lub w innych przychodniach z lekarzem sportowym (info www) – badania są bezpłatne,

3. Badania mają ważność 6 lub 12 miesięcy i należy je powtarzać – brak aktualnych badań wyklucza z udziału w treningach,

4. Prosimy o wykorzystywanie do wpisów książeczki sportowo-lekarskiej judo.

Scroll to Top